Materiály

Materiály Materiály

Těsnění vyrábíme a dodáváme z široké palety různých materiálových směsí, které pokrývají veškeré požadavky na použití těsnění. Používáme výběr materiálů nejvyšší kvality od renomovaných dodavatelů a výrobců. Dokonalé obchodní spojení, které si udržujeme se svými dodavateli, široká produktová řada v kombinaci s efektivní správou skladového hospodářství – to vše zaručuje rychlou dostupnost našich produktů.

Rozměrově je řada polotovarů vhodně přizpůsobena požadavkům obrábění pro maximální snížení nákladů a časových ztrát na produkci. Kromě široké škály standardních rozměrů, které udržujeme stále na skladě, nabízíme také výrobu ze speciálních rozměrů s krátkými dodacími lhůtami a to ve všech typech materiálů a kvalitách, včetně materiálů pro použití v potravinářství nebo farmaceutickém průmyslu.

Pro výběr správného typu materiálu pro použití ve Vašich podmínkách je nutné znát provozní podmínky. Např. teplota výrazně ovlivňuje použitelnost různých materiálů v hydraulických kapalinách. Je proto důležité vhodně zvolit materiál – s tím Vám může pomoci naše stručná tabulka materiálů (Odkaz na sekci Tabulka materiálů). Kompletní přehled použitelnosti veškerých používaných materiálů včetně chemických odolností naleznete v našem katalogu

Pokud si i přesto nebudete vědět rady s výběrem vhodného materiálu, neváhejte kontaktovat naše techniky, jistě Vám s výběrem rádi pomůžou. Díky našim mnohaletým zkušenostem a odbornosti můžete vhodnou volbu nechat na nás.

V následující tabulce je přehled nejčastěji používaných materiálů:

Materiál Zkratka Rozsah provozní teploty
Min. (°C) Max (°C)
Nitrile kaučuk NBR –30 až +110
Hydrogenát acrylonitrile­butadien kaučuk HNBR –25 až +150
Etylenopropylenový kaučuk EPDM –30 až +100
Silikonový kaučuk MVQ –60 až +210
Fluorový kaučuk – Viton FPM, FKM –25 až + 210
Polyuretan PU, HPU, PUR –40 až +105
Polytetrafluo­retylén PTFE –200 až +260
Polyacetal POM –60 až +100

Základní členění materiálů

Elastomery

NBR | EPDM | FPM | FPM | AFLAS | SILIKON

Elastomery, často označované také jako pryžové materiály, jsou nezbytnou součástí materiálové řady. Přestože jsou z mnoha standardních aplikací vytlačovány moderním polyuretanem, zůstávají elastomerové produkty důležitým prvkem technologie těsnění. Zejména mají svou důležitost kvůli širokému spektru své tepelné a chemické odolnosti. Náš dodavatel pracuje výhradně s pryžovými směsmi od renomovaných výrobců. To ve spojení s moderní technologií zpracování poskytuje záruku kvalitních a rozměrově ekonomických polotovarů. Výslednou výhodou pro naše zákazníky je dokonalý poměr mezi cenou a kvalitou a rychlá dostupnost ve standardních i speciálních rozměrech a materiálech. Všechny elastomerové polotovary jsou dodávány s tvrdým povrchem (obalem), takže je lze snadno obrábět na CNC soustruzích a to navzdory nízké tvrdosti jádra a vysoké pružnosti.

Polyuretanové materiály

Polyuretanové materiály si v moderních technologiích těsnění získaly značnou důležitost. Na trhu zaujímají v oblasti pístnicových a pístových těsnění dominantní podíl. Námi dodávané polyuretanové polotovary jsou výjimečné svou vysokou kvalitou. Důvodem je velmi pečlivý výběr surovin výrobcem a výrobní technologie. Na rozdíl od výrobků zpracovaných z termoplastů mají námi dodávané polyuretanové polotovary maximální volnost při vytváření dokonalých fyzikálních vlastností během polymerizace. Jakékoliv nevhodné vlivy během polymerizačního procesu nahříváním a deformováním plastů jsou díky používaným technologickým postupům vyloučeny. Kromě standardních materiálů jsou vyráběny také materiály s optimalizovaným součinitelem tření a materiály určené pro přímý styk s potravinami.

Plasty

POM | PA | PTFE | různé kombinace

Produktovou řadu materiálů doplňují tvrdé plasty a fluorové termoplasty, které se používají pro opěrné kroužky nebo vodicí kroužky a také pro speciální a předepjatá těsnění. Tento materiál je uznávaný hlavně pro svou spolehlivost ve strojírenských aplikacích díky své vysoké tažné pevnosti, odolnosti vůči nárazům či únavě a nízkému tření.

TERMOPLASTICKÝ POLYURETAN [PUR]

Název: PUR, HPU, PU, PU-red

Základní tvrdost: PUR 95 = 95° ShA
Provozní teplota: –40 až +105°C

Fyzikální vlastnosti:

 • Pevnost – velmi vysoká
 • Pružnost – dobrá
 • Odolnost proti oděru – výborná
 • Odolnost proti stárnutí/zvětrá­vání – střední

Odolnost kapalinám / chemikáliím:

 • Odolné minerálním olejům a mazivům
 • Není odolné automobilovým brzdovým kapalinám, vodě nebo kyselinám.

Polyuretan je jeden z nově vyvinutých elastomerů s výjimečnou pevností, odolností proti vzniku trhlin a oděru (lepší než všechny ostatní kaučuky) a drží si vynikající ohebnost při nízkých teplotách. Je to organický materiál o vysoké molekulární hmotnosti, jehož chemické složení je charakterizováno velkým počtem uretanových skupin. Složení materiálu je určeno třemi složkami: polyolem, diizokyanátem a řetězovým extenderem. Typ a množství těchto používaných materiálů a reakční podmínky jsou rozhodující pro určení vlastností výsledného polyuretanového materiálu.

Odolnost je dobrá vůči ropným produktům, uhlovodíkům, ozónu a zvětrávání. Výkon je zpravidla neuspokojivý v kontaktu s vodnými roztoky kyselé či zásadité povahy, chlorovanými uhlovodíky, ketony, horkou vodou, párou či glykolem. Polyuretanové kaučuky jsou tedy nejatraktivnější z hlediska jejich mechanické pevnosti spíše než díky chemickým či teplotním vlastnostem. Přednostně mohou být použity, jeli to vhodné, při abrazi (především u stíracích kroužků).

ACRYLNITRIL BUTADIENE KAUČUK [NBR]

Název: NBR

Základní tvrdost: NBR 70 = 70 °ShA
Provozní teplota: –30 až +110°C

Fyzikální vlastnosti:

 • Pevnost – střední
 • Pružnost – střední
 • Odolnost proti oděru – střední
 • Odolnost proti stárnutí/vlivu počasí – střední

Odolnost kapalinám/ chemikáliím:

 • Odolné minerálním olejům a mazivům vodě a mnoha dalším chemikáliím, uhlovodíkovým palivům, atd.
 • Není odolné syntetickým automobilovým brzdovým kapalinám

Poznámka: Zvýšení obsahu akrylonitrilu zvyšuje odolnost proti minerálním olejům, ale také ovlivňuje odolnost nízké teplotě

Nitrilové kaučuky tvoří nejvýznamnější skupinu elastomerů pro obecné těsnící použití. Chemicky je Nitril kopolymer butadienového a akrylonitrilového obsahu, typicky kolísající mezi asi 18% a 48%. Nominální označení jsou nízký, střední a vysoký Nitril. Odolnost vůči olejům na bázi ropy a uhlovodíkům vzrůstá s narůstajícím obsahem Nitrilu, avšak zároveň se snižuje ohebnost při nízké teplotě. Abychom u nitrilových kaučuků dosáhli dobrého provozu při nízké teplotě, je obvykle nutné vzdát se odolnosti vůči vysokoteplotnímu palivu a oleji. Nitrilové kaučuky mají dobré fyzikální vlastnosti a jsou lepší než většina ostatních kaučuků. Nejsou zvláště odolné vůči ozónu, zvětrávání a slunečnímu svitu, ale jejich vlastnosti mohou být v tomto ohledu vylepšeny slučováním. Kvůli jejich citlivosti vůči ozónu by nitrilové kaučukové těsnění nemělo být skladováno nikde v blízkosti možného zdroje ozónu (např. v blízkosti elektrického motoru či elektrického vybavení) nebo na přímém slunci.

FLUOROELASTOMER [FKM]

Značka: Viton, FPM, FKM

Provozní teplota: – 25 až +210 °C

Fyzikální vlastnosti:

 • Pevnost – střední
 • Pružnost – malá
 • Odolnost proti oděru – malá
 • Odolnost proti stárnutí/vlivu počasí – vynikající

Odolnost kapalinám/ chemikáliím:

 • Výborně odolný minerálním olejům a uhlovodíkovým palivům. Odolný mnoha kapalinám, alkoholu a kyselinám
 • Není odolný ketonům, horké vodě a páře.

Fluoroelastomerový kaučuk je dobře známý pro svou vynikající odolnost vůči vysokým teplotám (200 °C) a nabízí vynikající odolnost vůči agresivním palivům a chemikáliím. Mnoho typů fluoroelastome­rových kaučuků bylo vyvinuto tak, aby splňovaly potřeby specifického konečného užití a zpracování. Jsou zde rozdíly mezi jednotlivými typy kaučuků z hlediska chemické odolnosti a mechanických vlastností. Typy pro všeobecné využití se liší od speciálních typů ve své chemické odolnosti. Skladba fluoroelastome­rových kaučuků může být v rozumném rozsahu upravena tak, aby vyhovovala potřebám vysoké odolnosti vůči teplotám, olejům a chemickým látkám, zároveň snese i nízké teploty. Jde o jeden z nejodolnějších elastomerů vůči vysokým teplotám.

ETHYLEN – PROPYLEN [EPDM]

Název: EPDM

Provozní teplota: – 30 až +100 °C

Fyzikální vlastnosti:

 • Pevnost – střední
 • Pružnost – střední
 • Odolnost proti oděru – střední
 • Odolnost proti stárnutí/vlivu počasí – dobrá

Odolnost kapalinám/ chemikáliím:

 • Odolná proti syntetickým olejům, automobilovým brzdovým kapalinám, fosfát-esterovým kapalinám, vodě / páře a mnoha dalším chemikáliím
 • Není odolná minerálním olejům a mazivům, uhlovodíkovým palivům

Etylen-propylen je jeden z nejlepších syntetických kaučuků pro všeobecné využití. Polymerizace a nyní používané katalyzační technologie poskytují možnost navrhovat polymery tak, aby splňovaly specifické a pro jejich užití požadované potřeby. EPDM kaučuky jsou oceňované pro jejich vynikající odolnost vůči horku, oxidaci, ozónu a působení počasí díky své stabilní struktuře základního řetězce saturovaného polymeru. Odolnost vůči tlaku je dobrá, zvláště při vysokých teplotách. Mají dobrou odolnost vůči polárním rozpouštědlům jako je voda, kyseliny, zásady, fosfátové estery a množství ketonů a alkoholů.

SILIKON [MVQ]

Název: Silikon, MVQ, VMQ

Provozní teplota: – 60 až +210 °C

Fyzikální vlastnosti:

 • Pevnost – malá
 • Pružnost – střední
 • Odolnost proti oděru – malá
 • Odolnost proti stárnutí/vlivu počasí – vynikající

Odolnost kapalinám/ chemikáliím:

 • Odolný minerálním olejům a mazivům
 • Není odolný vodě, kyselinám, syntetickým automobilovým brzdovým kapalinám

V zásadě mají silikony malou pevnost a odolnost vůči vzniku trhlin a oděru, avšak jejich mechanický výkon může být rozšířen speciálním slučováním. Odolnost vůči zásadám je obecně dobrá, chemické vlastnosti mohou být rozšířeny speciálním slučováním tak, aby byla zajištěna například lepší odolnost vůči olejům a palivům. Obecně však nejsou silikonové kaučuky doporučovány pro použití s uhlovodíky jako je například benzín a petrolej (parafinický uhlovodík), s lehčími minerály a s párou při vysokém tlaku, neboť to může vést k bobtnání a změkčení elastomeru. Hlavní výhoda tohoto typu elastomerů je, že si drží svou ohebnost až do velmi nízkých teplot a zároveň mohou bez vytvrdnutí odolat i velmi vysokým teplotám, což je tvoří vhodnými pro výrobu jak vysokoteplotních, tak nízkoteplotních těsnění, v měřítku širším než mohou pokrýt ostatní elastomery. Dále mohou být použity jako vysokorychlostní těsnění (např. rotačních těsnění), kde může být provozní teplota vyšší, než je povolena u konvenčních elastomerů. Teplota narůstá třením, ke kterému zde dochází, a zde opět může být odpovědí silikonový kaučuk. Nicméně cena silikonového kaučuku je podstatně vyšší než u většiny elastomerů.

POLYTETRAFLUO­RETYLÉN [PTFE]

Název: PTFE Provozní teplota: – 200 až +260 °C

Fyzikální vlastnosti:

 • Pevnost – střední
 • Pružnost – střední
 • Odolnost proti oděru – střední
 • Odolnost proti stárnutí -vynikající

Odolnost kapalinám/ Odolnost proti bobtnání je dobrá v téměř chemikáliím všech médiích. Chemická odolnost převyšuje všechny ostatní termoplasty a elastomery.

Polytetrafluo­roetylen (PTFE) je polymer tetrafluoroetylenu. Tento neelastický polymerický materiál může být použit jako podpůrný článek s elastomerovým těsněním. Je charakterizován řadou výjimečných vlastností: Koeficient tření vůči povrchům vytvořeným z jiných materiálů je velice nízký, chemická odolnost je vyšší než u všech ostatních termoplastů a elastomerů, odolnost vůči bobtnání je tedy dobrá téměř u všech médií (tekuté alkalické kovy a pár fluorových složek napadá PTFE při vyšších teplotách a tlaku), při provozních teplotách do 200°C je netoxický, povrch je kluzký a odpuzuje většinu médií, jeho použití je upřednostňováno ve všech případech, kdy je třeba vyhnout se zadržování usazenin, elektrické izolační vlastnosti jsou výjimečně dobré, jsou téměř nezávislé na frekvenci, teplotě a vlivech zvětrávání. Teplotní rozsah pro použití je mezi –200 °C a + 260 °C. Dokonce i při 200°C si PTFE udrží jistou elasticitu, a proto ho lze použít pro těsnění a konstrukční části, například u kapalných plynů. Při použití částí z čistého PTFE by mělo být pamatováno na to : že nad určitou úroveň tlaku se materiál trvale deformuje, což je způsobeno plastickým tečením neboli tečením za studena, že odolnost vůči oděru je nízká, že tepelné roztažení, jako u většiny plastů, je asi 10× větší než u kovů, že tepelná vodivost je nízká, takže odvádění tepla z ložisek a dalších pohyblivých těsnění může vést k problémům, že materiál není elastomerický, ale je tvrdý jako polyetylen.

Poslední zmíněné může znamenat problémy při montáži, například dostatečné natažení kroužku, aby ho bylo možné umístit do jeho drážky. Také návratnost z roztažení bude pomalá, proto je třeba ponechat smontovaným kroužkům značnou dobu, než se navrátí ke své původní velikosti, tento návratný proces lze nicméně urychlit mírným zahříváním. Z těchto důvodů je nemožné v sestavách jednoduše nahradit elastometrické těsnění PTFE těsněním. U přírubového těsnění musí být vytvořena rezerva pro konstantní přídavný dosedací tlak pomocí pružin či jinými prostředky. PTFE je plněn grafitem, skleněnými vlákny, bronzem a uhlíkem proto, abychom dosáhli speciálních vlastností.

POLYACETALOVÁ PRYSKYŘICE [POM]

Název: POM Provozní teplota: – 60 až +100 °C

Fyzikální vlastnosti:

 • Pevnost – velmi vysoká
 • Odolnost proti oděru – výborná
 • Odolnost proti stárnutí/vlivu počasí – dobrá

Odolnost kapalinám/ chemikáliím:

 • Odolná proti benzínu, vlhkosti, mazacím olejům, ředidlům a mnoha dalším neutrálním chemikáliím
 • Není odolná silným kyselinám nebo zásadám mimo rozsah pH 4 až 9, při stálém působení horké vody nebo páry

Tento materiál je celosvětově uznávaný pro svou spolehlivost při strojírenských aplikacích. Jsou charakterizovány celou řadou výjimečných vlastností: vysoká tažná pevnost, odolnost proti nárazům a tuhost, dobrá odolnost vůči únavě materiálu, nemíchaný s jinými plasty, vynikající rozměrová stabilita, odolnost vůči tečení, nízké tření, široký rozsah pracovní teploty, až k velmi nízkým teplotám. Nízká absorpce vody je zvláště významná, protože je takto zaručena lepší rozměrová stabilita ve vlhkých podmínkách, dokonce i ve srovnání s polyamidem.


Zajistíme pro vás

Dodávky těsnění

Dodávky standardního těsnění ze skladu, vytvoření skladových zásob dle Vašich potřeb.

Zakázkovou výrobu

Zakázková výroba těsnění v řádu hodin až do průměru 600 mm, zakázkovou výrobu těsnění v řádu dní až do průměru 2000 mm.

technické návrhy

Technické návrhy těsnění na míru technickou a výkresovou dokumentaci.

Instalaci těsnění

Zkušební vzorky těsnění pro nové aplikace – vývoj nových aplikací, kompletní hydraulický servis.